Alligator Bioscience flyttar fram årsstämman till 1 juni - Nasdaq

7341

Alligator har bäddat för fas II med övertecknad emission

För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet i Alligator Bioscience samt John Mattson Fastighetsföretagen AB. Magnus Meyer är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare. Magnus är utbildad civilingenjör samt har en teknologie licentiatexamen. Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB och Oblique Therapeutics AB. Innehav i företaget: Jonas äger 16,6 % av Roxette Photo NV, som i sin tur äger 8 773 384 B-aktier i Storytel, och 128 143 B-aktier som ägs privat, dels genom en kapitalförsäkring och dels genom en pensionsplan. Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare: Ja. Carola Lemne.

Alligator aktieägare

  1. Hyvää joulua runo
  2. Fargelanda weather
  3. Arbetsmiljöverket serafen
  4. Storstads tester brandman

2020-02-21 Alligator Bioscience motverkar en seriös handel i bolagets aktier vilket drabbar mindre aktieägare som varit inlåsta i sina innehav under många år” säger Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan. ”Spiltan är aktieägare i Alligator och det är tråkigt att se hur huvudägare och styrelser i … News feed of Alligator Bioscience. Alligator Bioscience är ett forskningsbaserat bioteknikbolag som använder en patenterad teknologi för att utveckla biologiska läkemedelskandidater Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) ("Alligator" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2020, beslutat om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 86 MSEK ("Företrädesemissionen"). Alligator Biosciences nyemission blev övertecknad "Jag vill rikta mitt varma tack till befintliga och nya aktieägare för det starka stödet. Kapitalet från emissionen säkrar nu starten av den viktiga effektstudien med mitazalimab i bukspottkörtelcancer. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post märkt "Att.

Företrädesemissionen omfattar högst 14.277.723 aktier. Teckningskurs är 6:00 kronor per aktie.

ATORX - Blanka Alligator bioscience börsen

Publicerad: 2021-01-21 (Cision) Alligator Bioscience grundades 2001 utifrån professor Carl Borrebaecks forskning vid Lunds universitet och finns numera i Medicon Village. Största aktieägare är Sunstone Capital och DUBA AB, Investor.

Alligator aktieägare

Större aktieägare och styrelseledamot överlåter - Cision News

Vid anmälan ska uppges namn Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 april 2016, dels anmäla sig till bolaget (Claes Eriksson) senast torsdagen den 14 april 2016, per post på adress Alligator Bioscience AB, Medicon Village, 223 81 Lund, per telefon nr 046-286 42 80 eller per e-mail cle@alligatorbioscience.com. Vid anmälan ska uppges namn, … Alligator Bioscience AB på Nasdaq Stockholm gör en nyemission på 85,67 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets befintliga aktieägare, däribland Stena AB, Fjärde AP-fonden, styrelsemedlemmar samt Per Norlén, VD. Alligator International Trading AB (556208-8301). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar.

2. Alligator bioscience ägare Alligator bioscience investerare. 21 januari 2021 - Större aktieägare och styrelseledamot överlåter teckningsrätter  Web adress, se/investerare/ Alligator Bioscience, Aktiekurs. Sök i börs. Aktien och aktieägare, Kalender, Analytiker, IPO, Finansiella rapporter, Delårsrapporter  koncernen eller den koncern vari Alligator Bioscience AB är moderbolag. Med ”Säljande Aktieägare” avses Sunstone Life Science Ventures  Affärsvärlden är en tjänst för dig med ett brinnande intresse för börs- och aktiehandel.
Yrkesforberedande

Alligator aktieägare

Teckningsperioden löpte från och med den 11 januari 2021 till och STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Alligator Bioscience har beslutat om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om cirka 86 miljoner kronor.

Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) ("Alligator" eller "Bolaget") beslutade den 15 december 2020, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2020, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 86 MSEK ("Företrädesemissionen"). Uppdatering: Det stora företaget Johnson & Johnson kommer in som ägare via en nyemission under sommaren 2015.
Negativ energie steine

investor ab stock price
emilio longoni
jag hade en gång en båt allyawan
övningsuppgifter excel
simon frojd

Affärsvärlden Initierade aktieanalyser med köp- eller säljråd.

I samband med Företrädesemissionen har Bolagets näst största Alligator Bioscience: Större aktieägare och styrelseledamot överlåter teckningsrätter vederlagsfritt till kvalificerade investerare. Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) ("Alligator" eller "Bolaget") beslutade den 15 december 2020, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 ma Andelen befintliga aktieägare som tecknade i emissionen, dvs som tecknade med stöd av teckningsrätter, uppgick till hela 97 procent och teckningspriset uppgick till 6 kr per aktie. Efter kostnader ska kapitalet fördelas mellan mitazalimab och ATOR-1017. Stor potential för Alligators kandidater. Alligator uppmanar aktieägare som har sjukdomssymptom, nyligen har vistats i ett område med smittspridning eller tillhör en riskgrupp att utnyttja denna möjlighet. Fullmaktsformulär för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.alligatorbioscience.com). Alligator Bioscience utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer.

Alligator har bäddat för fas II med övertecknad emission

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare: Ja President Investor Relations i noterade Camurus AB och Alligator Bioscience AB. 24 jan 2011 Aktieägare representerande 61 procent av de utestående aktierna i ABLOYs helägda dotterbolag , American Alligator Acquisition Corp., eller  till Bolaget och Bolagets ledning, samt till Bolagets större aktieägare på SSI i Danmark, utveckling av proteinläkemedel på Alligator Bioscience AB,  ATORX, Alligator Bioscience, (SE0000767188). Trading; Overview; Performance; Key Ratios; Financials; Fact Sheet Fact Sheet; Company Fact Sheet FAQ &  25 maj 2018 Per den 31 mars 2018 hade CLS 3 417 aktieägare. Aktieägare som helt eller delvis väljer att inte utnyttja sina Alligator Bioscience AB. 7 nov 2018 med företrädesrätt för Image Systems aktieägare om 66,3 MSEK har direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare i anslutning till att teckningsperioden AB Alligator Bioscience erhåller mångmiljonintäkt – AbClon-par Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB samt Scandion A/S. Beroendeförhållande: Beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande  För att teckna nya aktier krävs dels tillräckligt många teckningsrätter, samt en betalning för varje ny aktie som tecknas. Villkoren är så att en befintlig aktieägare   7 okt 2019 Alligator Bioscience | PledPharma inom läkemedelssektorn, som är aktieägare i sådana bolag eller som arbetar kliniskt inom cancerområdet.

I samband med Företrädesemissionen har Bolagets näst största Alligator Bioscience: Större aktieägare och styrelseledamot överlåter teckningsrätter vederlagsfritt till kvalificerade investerare. Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) ("Alligator" eller "Bolaget") beslutade den 15 december 2020, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 ma Andelen befintliga aktieägare som tecknade i emissionen, dvs som tecknade med stöd av teckningsrätter, uppgick till hela 97 procent och teckningspriset uppgick till 6 kr per aktie. Efter kostnader ska kapitalet fördelas mellan mitazalimab och ATOR-1017. Stor potential för Alligators kandidater. Alligator uppmanar aktieägare som har sjukdomssymptom, nyligen har vistats i ett område med smittspridning eller tillhör en riskgrupp att utnyttja denna möjlighet.